Service & Support

Energi & Klimateknikk AS tilbyr service og support via lokale servicepartnere i hvert fylke. Dette er med på å sikre høy grad av trygghet for deg som kunde og eier av utstyret. Du er også sikret rask utrykning dersom uhellet først er ute.

Energi & Klimateknikk AS tilbyr service og support via lokale servicepartnere med representasjon i hvert fylke. Dette er med på å sikre høy grad av trygghet for deg som bruker og eier av utstyret. Du er også sikret rask utrykning dersom uhellet først er ute. Vi tilbyr også overvåking på det meste at vårt utstyr dersom dette er ønskelig.

Våre servicepartnere utfører som hovedregel kun 2. linje support på våre produkter, etter at varene er installert.

Våre servicepartnere gjør oppstart, igangkjøring og periodisk service på alt vårt utstyr. Dette er obligatorisk på alle servicekrevende produkter som varmepumper, kjølemaskiner, avfuktingsaggregater osv. så lenge garantien gjelder. Unntaket er varme og kjølegivere som viftekonvektorer, luftporter, kjøle/varmekassetter osv. der den enkelte installatør eller sluttkunde ofte vil være i stand til å utføre dette selv (enklere grad av servicebehov).

Våre servicepartnere har høy grad av teknisk kompetanse og har kjølemontører/kjøleteknikere blant sine medarbeidere. I tillegg har flere av våre servicepartnere også teknisk kompetanse innen fagfeltene: elektro, rør, ventilasjon og automasjon.

Alle våre servicepartnere tilbys kontinuerlig kursing og opplæring på våre produkter, for at de skal være i stand til å utføre service og vedlikehold på en tilfredsstillende måte.

En oversikt over våre servicepartnere  finner du her: oversikt servicepartnere

Energi & Klimateknikk gir selvfølgelig også teknisk 1. og 2. linje support på våre produkter fra vårt kontor i Bærum. Vi har all tilgjengelig dokumentasjon på våre produkter, vi utfører beregninger dersom ønskelig, vi skaffer raskt reservedeler når det er behov for dette.  


Ta kontakt med oss her: kontakt