Salgs- og leveringsbetingelser

Energi & Klimateknikk ’s generelle salgs og leveringsbetingelser gjelder foran andre leveringsbetingelser, dersom det ikke utrykkelig fremgår i en skriftlig avtale mellom partene. I tillegg til de generelle salgs og leveringsbetingelsene, gjelder FL VVS 2016 for alt salg av VVS- og VA-produkter. Se betingelser og PDF. under

Salgs- og leveringsbetingelser 2021