Salgs- og leveringsbetingelser

Energi & Klimateknikk ’s generelle salgs og leveringsbe􏰁ngelser gjelder foran andre leveringsbeti􏰁ngelser, dersom det ikke u􏰀rykkelig fremgår i en skriftlig avtale mellom partene. I 􏰁tillegg 􏰁til de generelle salgs og leveringsbe􏰁tingelsene, gjelder FL VVS 2016 for alt salg av VVS- og VA-produkter. Se betingelser og PDF. under

Salgs- og leveringsbetingelser 2019