Vi er stolte av å introdusere Eder som en ny produsent i vår portefølje. Eder har vært i det norske markedet siden begynnelsen av 2000. Fra i år og frem til 2015 var Eder representert av Grundfos dep. Norge. I mellom 2015 og frem til i dag var Eder ikke fullt ut representert i Norge. Inntil i dag! Vi fører nå arven etter Eder i Norge videre. Med dette nye samarbeidet ønsker vi å komme i kontakt med alle som har anlegg fra Eder i Norge og ønsker å skaffe reservedeler, eller flere produkter fra Eder. Hvis du ikke har et system fra Eder på dette tidspunktet, men du ønsker hjelp med å få et tilbud, ønsker vi å komme i kontakt med deg også! Eder er en østerriksk produsent med over 100 års erfaring innen ekspansjon og oppvarmingsteknologi. Du finner mer informasjon om Eder på vår hjemmeside http://ek-teknikk.no eller produsentens nettsted: https://lnkd.in/dpzRp56 We are proud to introduce Eder as a new producer in our portfolio. Eder has been in the Norwegian market since early 2000. From this year and up to 2015 Eder was represented by Grundfos dep. Norway. In between 2015 and up to today, Eder was not fully represented in Norway. Until today! We are now bringing the legacy of Eder in Norway further. With this new cooperation we wish to get in touch with anyone who has facilities from Eder in Norway and wants to get spare parts, or more products from Eder. Also, if you don’t have a system from Eder at this point, but you want help with getting an offer, we wish to get in contact with you too! Eder is an Austrian manufacturer with over 100 years of experience in expansion and heating technology. You can find more information about Eder on our website http://ek-teknikk.no or the manufacturer’s website: https://lnkd.in/dpzRp56