Serie 05 – Sugeventil (foot valve) Fjærbelastet tilbakeslagsventil i støpejern 2″-4″

Passer til

  • Varme- og kjøleanlegg
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Industrielle anlegg
  • Jordbruksanlegg
  • Pumpestasjoner
  • Brannslokkingsanlegg
  • Systemer med olje og hydrokarboner.

  Ja til: Installasjon «in-line» horisontal og vertikal montasje.
  Nei til: Ikke beregnet til dampanlegg.

   

Logo

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste