HIWARM COMPACT – Monoblokk varmepumpe/kjølemaskin med samtidig varme (tappevann) og kjøleproduksjon 10-29 kW – Inverter BLDC

  • Monoblokk varmepumpe – trenger ikke kjøleteknisk montasje
  • Multi-funksjonell luft/vann varmepumpe og kjølemaskin med samtidig produksjon av kjøling og varme / tappevann
  • Kjølemedium R410A
  • Effekt ca. 5-35 kW (varmedrift)
  • Modulerende kompressor (twin rotary og Scroll) BLDC for optimal drift og energisparing.
  • Elektronisk styrt ekspansjonsventil
  • Smart defrost system -> sikrer optimal avriming og energisparing samtidig som den begrenser størrelse på akkumulator
  • Romslig dimensjonert coil med 8 mm kobber rør
  • Romslig dimensjonerte varmevekslere for optimal ytelse under dellast
  • Modulerende sirkulasjonspumper (2 stk.) varme/kjøling og tappevann
Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste

Beskrivelse

HiWarm Compact er en monoblokk fler-funksjonell luft/vann varmepumpe og kjølemaskin, som er egnet til installasjoner der man har behov for samtidig kjøling og varme eller kjøling og tappevann. HiWarm compact leveres i 5 modeller i effektene 5 – 35 kW. Som navnet tilsier kan den levere tappevannstemperatur opp til 58 °C ved utetemperaturer ned mot -2°.

 

Trenger redigering

pdf01Tekniske data HIWARM Compact
pdf01Tegninger HiWarm Compact
pdf01 Installation manual
pdf01 Technical Manual