Delstrømsfilter EVT-M

 • Vannbehandlingsanlegg uten tilføring av kjemikalier
  • Fjerner partikler ned til 1 mikron
  • Leveres med Syklon/Magnetfilter

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste

Beskrivelse

Bruksområde
Delstrømsfitret benyttes til fitrering av vannbårne varme og kjølesystem for fjerning av partikler og magnetitt ned til en størrelse på 1 mikron.

Funksjoner
Pumpen er dimensjonert for å sikre tilstrekkelig gjennomstrømning i filteret. For å kunne kontrollere tilsmussingen av filtrepatronene er filterhuset utstyrt med manometre. Manometer før og etter syklonene gjør det enkelt å bedømme når syklonen må tømmes. Filterenheten er utstyrt med kuleventiler på inn- og ut- løpssiden. Start og stopp av filtreringen skjer via styreskapet. Filteret leveres internt koblet med strøm og klar til å kobles til stikkontakt.

pdf01 Delstrømsfilter EVT-M REV. 2 NY Type