I dag avsluttet vi opplæringen av personalet ved Landøya ungdomsskole i Asker, Norge. De fikk god forståelse av varmepumpen, sikkerhetskopieringssystemer, resten av kjelerommet og hvordan de skal betjene alt. Dette er en helt ny toppmoderne skole, som etter planen skal være ferdig i slutten av midten av 2018. Vi ønsker gründeren Veidekke Norge, lykke til med siste finpreg. I løpet av dette prosjektet har vi levert og samarbeidet tett med konsulent Rambøll og entreprenør Vito. Dette er en referanseinstallasjon for vårt selskap, og vi har høye forventninger til utfallet av dette prosjektet. Vi sender vår takknemlighet til gutta på Vito og Ramboll for et bemerkelsesverdig partnerskap gjennom hele prosjektet, og vi håper å kunne fortsette vårt forhold i årene som kommer.

Today we finalized the training of the staff at Landøya secondary School in Asker, Norway. They got a good understanding of the heat pump, backup systems, the rest of the boiler room and how to operate it all. This is a brand-new state of the art school, that are scheduled to be finished by the end of mid 2018. We wish the entrepreneur Veidekke Norge, good luck with the final touches. During this project we have delivered to and worked closely with consultant Ramboll and contractor Vito. This is a reference installation for our corporation, and we have high expectations for the outcome of this project. We send our gratitude to the guys at Vito and Ramboll for a remarkable partnership throughout the project, and we hope to continue our relationship in years to come.