En stor takk til alle hos Galletti S.p.a. for turneen til anlegget deres tilbake i 2016. Vi likte turen vi fikk, og gleder oss til neste gang. Vi gleder oss virkelig over det gode partnerskapet, og tilliten til at vi er det eneste selskapet i Norge som produserer Galetti-produkter. Vi setter pris på tilliten vi får, og gleder oss til et nært og bærekraftig forhold i årene som kommer. Bilder tatt av: Odd Borgestrand hashtag # brandinghashtag # bærekraftighetashashtag # partnershipshashtag # norwayhashtag # gallettihashtag # italy

A great thanks to all at Galletti S.p.a. for the tour of their facility’s back in 2016. We really enjoyed the tour we were given and are looking forward to next time. We are really enjoying the good partnership, and the trust that we are given to be the only company in Norway to brand Galetti products.  We appreciate the trust that we are given, and are looking forward to a close and sustainable relationship for years to come.  Pictures taken by: Odd Borgestrand hashtag#brandinghashtag#sustainabilityhashtag#partnershipshashtag#norwayhashtag#gallettihashtag#italy