Caleffi Hydronic Solutions har mange smarte løsninger, og de har lansert mye av produktene sine som BIM-modeller. Dette gjør det enklere å integrere Caleffi-produktene i utviklingssiden av prosjektene. Caleffi er BIM klar! Besøk: https://lnkd.in/gyN9wzF

Caleffi Hydronic Solutions has a lot of smart solutions, and they have launched a lot of their products as BIM models. This makes for an easier integration of Caleffi products into the development face of the projects.  Caleffi is BIM ready! Visit: https://lnkd.in/gyN9wzF