GSP – Full inverter væske / vann varmepumpe med væskefylt fordamper – fler-funksjonell med samtidig varme og kjøleproduksjon 4 modeller fra 3 – 55 kW

 • Væskefylt fordamper = 12% mer spart energi – 30% redusert lengde på borehull.
 • Inverter BLDC kompressor = ingen induksjonstap i motoren, mindre friksjon og bedre virkningsgrad ved dellast.
 • Inverter BLDC sirkulasjonspumper (varme-/ kjølekurs, Brinekurs, tappevann) energiklasse A
 • Ekstra lydkammer for kompressoren “Box in Box” teknologi. Vibrasjonsdempere for kompressoren, vibrasjonsdempere for kompressorhuset, vibrasjonsdempere for varmepumpen.
 • AISI 316 loddet plateveksler med romslig størrelse sikrer bedre ytelse ved dellast.
 • Elektronisk styrt ekspansjonsventil – finere og bedre regulering av kjølekretsen og bedre ytelse ved dellast
 • Kit for automatisk styring av frikjøling (leveres løst)
 • Kommuniserer med de fleste protokoller: Modbus, LonWorks, BACnet / SNMP, GSM modem 

 

Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste

Beskrivelse

GSP varmepumper fra ENEREN er det vi kaller for multi-funksjonelle varmepumper med samtidig varme- og kjøleproduksjon. Varmepumpen er velegnet til installasjoner der man har samtidig varme- og kjølebehov

GSP varmepumper = nyeste teknologi innen bergvarmepumper
 GSP varmepumper fra ENEREN er multi-funksjonelle bergvarmepumper med samtidig varme- og kjøleproduksjon, og er velegnet til installasjoner der man har samtidig varme- og kjølebehov. GSP varmepumper leveres med modulerende kompressor, væskefylt fordamper (opsjon) og lavenergi sirkulasjonspumper. Dette sikrer at man får optimalt energiforbruk i forhold til det faktiske effektbehov, samtidig som den væskefylte fordamperen sikrer suverent energiopptak fra borehullet. Der tradisjonelle varmepumper med av/på kompressor hele tiden gir full effekt selv om effektbehovet i mer enn 90% av tiden er mye lavere, gir GSP varmepumper med modulerende kompressor kun den effekten som det er behov for. Dette har mange fordeler:

 • Man er garantert høyere temperaturer fra brinekretsen, i gjennomsnitt 2-3 ° i forhold til tradisjonelle varmepumper. Med gjennomsnittlig høyere temperaturer fra brinekretsen = høyere SCOP. (NB! Dersom borehullets egenskaper er slik at det har mye vanngjennomstrømming vil temperaturene man får fra borehullet være stabilt uavhengig av om man har modulerende eller av/på kompressor. og GSE modellen vil kanskje være et bedre valg).
 • GSP varmepumper med modulerende kompressor gir ikke bare høyere SCOP, men bidrar også til at de termiske egenskapene til borehullet er stabilt over tid. Ved bruk av tradisjonelle varmepumper har man enkelte steder opplevd at borehullet «fryser igjen» som betyr at de termiske egenskapene ikke klarer å gjenopprette seg fra den ene sesongen til den andre. GSP varmepumper henter kun den energien den trenger til enhver tid, og man slipper derfor at borehullet «fryser igjen»
 • Ved bruk av modulerende kompressor kan man redusere behovet til akkumulatortank betydelig. Ved tradisjonelle varmepumper med av/på kompressor, vil man alltid ha behov for et ekstra volum i systemet, gjerne i form av et hydronisk skille for å sikre god drift på kompressoren med maks 4-5 starter pr. time. Med hydronisk skille menes at varme/kjøleanlegget er atskilt med en akkumulatortank parallelt koblet på systemet med egne sirkulasjonspumper på begge sider. GSP varmepumper modulerer fra ca. 20% av kompressoreffekten og man kan derfor redusere det ekstra volumet med ca. 80% (1/5)

GSP varmepumper med væskefylt fordamper
GSP varmepumper leveres også med væskefylt fordamper som opsjon, for suveren varmeoverføring mellom brønn/brinekrets og kjølemediet i fordamperen. Med væskefylt fordamper vil kjølemediet i veksleren alltid være i væskefase, der fordampere i tradisjonelle varmepumper normalt har en blanding av gass og væske. Med væskefylt fordamper får man en mye bedre overføring av energien. Dette betyr igjen at man kan spare opp til 30% av lengden på borehullet, noe som er spesielt gunstig der man liten plass, og har begrensninger i antall brønner man kan bore. Redusert lengde på borehullet vil også føre til besparelser i forhold til borekostnader

GSP Varmepumper meget støysvake!
 GSP varmepumper er kanskje også de mest støysvake varmepumpene på markedet med lydtrykk under 30 dB(A). Varmepumpene leveres med dobbel lydisolasjon (box in box), med eget lydisolert kabinett for kompressoren inne i varmepumpen. Kompressoren står i tillegg på egne vibrasjonsdempere inne i kabinettet, i tillegg til vibrasjonsdempere for varmepumpen

GSP varmepumper satt sammen av høykvalitets komponenter

 • Full inverter kompressor (twin rotary eller scroll) med synkronmotor med permanent magnet, frekvensstyrt = mindre friksjon og interne energitap, og høyere virkningsgrad ved dellast
 • Elektronisk styrt vedlikeholdsfrie og høyeffektive sirkulasjonspumper med energiklasse A
 • AISI 316 rustfri loddet plateveksler
 • Elektronisk styrt ekspansjonsventil, gir finere og raskere regulering, som igjen gir bedre virkningsgrad for varmepumpen

GSP varmepumper leveres med en rekke opsjoner:

 • Kan leveres med væskefylt fordamper for suverent energiopptak fra borehullet
 • Kan leveres med styring mot solenergi (solceller) for enda lavere energiforbruk. Kombinert med ekstra akkumulatortank kan man lade om dagen og bruke om natten
 • Kan leveres med energimålere (leveres løst)
 • Integrert 3-veis ventil for tappevannsprioritering med temperaturføler 
 • Egen vekselventil for å sikre motstrøms veksling på kondensator og fordamper under kjøle- og varmedrift
 • Kan kobles mot de fleste protokoller for SD-anlegg ModBus, Lonworks, Bacnet eller SNMP, eget nettverkskort for overvåking, med programvare
 • Kan leveres med eget kit for frikjøling (veksler, motorstyrt 3 veis ventil på brinekrets, motorstyrt 3-veis ventil på kjøleanlegg, temperaturføler) 

 

Logo Eneren web

pdf01Tekniske data GSP
pdf01Brukermanual GSP – GSE – ENX – ENE – engelsk