ENX – Reversibel full inverter bergvarmepumpe 4 modeller 3-50 kW – ERP Efficiency Class A+++

 • Varmepumpe med full modulering for optimal tilpasning til effektbehovet = redusert energiforbruk!
 • Modulerende kompressor = gjennomsnittlig høyere vanntemperaturer fra borehull = bedre COP.
 • COP verdier på >5 ved dellast (brine: 5/0°- 30% glykol / system 30/35° / kompressor 50 %)
 • Ekstremt støysvak – lydtrykk ned mot 26 dB(A) (10m Q=2)
 • Kan kobles mot solenergi (solceller) for enda lavere energiforbruk
 • Scroll eller twin-rotary kompressorer med modulering (avhengig av modell)
 • Elektronisk ekspansjonsventil (standard)
 • Integrerte modulerende pumper på systemkrets og brinekrets, styrt av varmepumpen (standard)
 • Integrert 3-veis ventil for tappevannsprioritering med temperaturføler (opsjon)
Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste

Beskrivelse

ENX varmepumper = nyeste teknologi innen bergvarmepumper
ENX varmepumper fra ENEREN er bergvarmepumper med modulerende kompressor og pumper. Dette sikrer at man får optimalt energiforbruk i forhold til det faktiske effektbehov.
Der tradisjonelle varmepumper med av/på kompressor hele tiden gir full effekt selv om effektbehovet i mer enn 90% av tiden er mye lavere, gir ENX varmepumper med modulerende kompressor kun den effekten som det er behov for. Dette har mange fordeler:

 • Man er garantert høyere temperaturer fra brinekretsen, i gjennomsnitt 2-3 ° i forhold til tradisjonelle varmepumper. Med gjennomsnittlig høyere temperaturer fra brinekretsen = høyere SCOP.
 • ENX varmepumper med modulerende kompressor gir ikke bare høyere SCOP, men bidrar også til at de termiske egenskapene til borehullet er stabilt over tid. Ved bruk av tradisjonelle varmepumper har man enkelte steder opplevd at borehullet «fryser igjen» som betyr at de termiske egenskapene ikke klarer å gjenopprette seg fra den ene sesongen til den andre. ENX varmepumper henter kun den energien den trenger til enhver tid, og man slipper derfor at borehullet «fryser igjen»
 • Ved bruk av modulerende kompressor kan man redusere behovet til akkumulatortank betydelig. Ved tradisjonelle varmepumper med av/på kompressor, vil man alltid ha behov for et ekstra volum i systemet, gjerne i form av et hydronisk skille for å sikre god drift på kompressoren med maks 4-5 starter pr. time. Med hydronisk skille menes at varme/kjøleanlegget er atskilt med en akkumulatortank parallelt koblet på systemet med egne sirkulasjonspumper på begge sider. ENX varmepumper modulerer fra ca. 20% av kompressoreffekten og man kan derfor redusere det ekstra volumet med ca. 80% (1/5).

ENX Varmepumper meget støysvake!
ENX varmepumper er kanskje også de mest støysvake varmepumpene på markedet med lydtrykk under 30 dB(A). Varmepumpene leveres med dobbel lydisolasjon, med eget lydisolert kabinett for kompressoren inne i varmepumpen. Kompressoren står i tillegg på egne vibrasjonsdempere inne i kabinettet, i tillegg til vibrasjonsdempere for varmepumpen.

ENX varmepumper satt sammen av høykvalitets komponenter

 • Elektronisk styrt vedlikeholdsfrie og høyeffektive sirkulasjonspumper med energiklasse A
 • Full inverter kompressor med synkronmotor med permanent magnet, frekvensstyrt = mindre friksjon og interne energitap, og høyere virkningsgrad ved dellast.
 • AISI 316 rustfri loddet plateveksler
 • Elektronisk styrt ekspansjonsventil, gir finere og raskere regulering, som igjen gir bedre virkningsgrad for varmepumpen.

ENX varmepumper leveres med en rekke opsjoner:

 • Kan leveres med styring mot solenergi (solceller) for enda lavere energiforbruk. Kombinert med ekstra akkumulatortank kan man lade om dagen og bruke om natten.
 • Kan leveres med energimålere (leveres løst)
 • Integrert 3-veis ventil for tappevannsprioritering med temperaturføler 
 • Egen vekselventil for å sikre motstrøms veksling på kondensator og fordamper under kjøle- og varmedrift
 • Kan kobles mot de fleste protokoller for SD-anlegg ModBus, Lonworks, Bacnet eller SNMP, eget nettverkskort for overvåking, med programvare.
 • Kan leveres med eget kit for frikjøling (veksler, motorstyrt 3 veis ventil på brinekrets, motorstyrt 3-veis ventil på kjøleanlegg, temperaturføler) 

 

Logo Eneren web

pdf01 Tekniske data ENX
pdf01 Brukermanual GSP – GSE – ENX – ENE – engelsk