CDH – Høytemperatur CO2 (R744) varmepumpe 6 – 200 kW

Spesifikasjoner

 • Kjølemedium: R744 – CO2
 • Vekslere: Høytrykks loddete plate varmevekslere
 • Designet for CO2 transkritiske kjølekretser opp til 140 bar
 • Konfigurasjon: Kun varmedrift (høy temperatur +80 °C)
 • Stempelkompressorer for transkritisk kjølekrets med gasskjøler
 • Kompressorer: 1 for 6-100 kW, 2 for 100-200 kW
 • Varmtvannsproduksjon opp til 80°C
 • Elektronisk styrt ekspansjonsventil
 • Modulerende sirkulasjonspumper for brine og systemvann, som tilpasser vannmengden etter behovet (opsjon).
 • Spesielt utviklet styresystem for høyest mulig virkningsgrad for kjølekretsen
Legg til i ønskeliste
Legg til i ønskeliste

Beskrivelse

Hvorfor R744 som kjølemedium?

 • Naturlig kjølemedium -> ingen avgifter
 • Lett tilgjengelig kjølemedium > finnes over alt.
 • Lave drifts og vedlikeholdskostnader for installasjonen
 • Miljøvennlig kjølemedium -> gjør ingen skade på miljøet
 • Ikke giftig, ikke brennbart
 • Gir høy temperatur
 • Gode termodynamiske egenskaper
 • Gir høye virkningsgrader  – COP
 • Høy varmeoverføringskoeffisient på vekslerne
 • Høy latent varme

Teknologiske fordeler

 • Høy virkningsgrad for delta T > 30K
 • Utgående vanntemperatur 80°C
 • Kompakt
 • Man slipper antilegionella funksjon 
 • COP optimaliseringsfunksjon som tar hensyn til temperaturen og utgående vannmengde

Fremtidig utvikling:

 • Kit for veksling til reversibel drift montert på rørsiden

Temperatur- / driftsgrener (foreløpige data)

 • inngående temperatur brine/brønnside: min -10 °C, maks 20 °C
 • inngående temperatur systemside: min 10 °C, maks 40 °C
 • Utgående temperatur systemside: 50 °C, maks 80 °C

Eksempel på installasjoner:

 • R744 er et egnet alternativ til R134A når varmtvann skal produseres med medium høy temperaturdifferanse mellom inngående og utgående vanntemperatur på systemet. Dvs. dt > 30 K.
 • CDH varmepumper produserer høytemperatur vann og er egnet for: 
 • tappevannsproduksjon
 • Industrielle prosesser (for eksempel pasteurisering)
 • Fler-bruks installasjoner hvor flere brukere er koblet i serie.
 • Varmegjenvinning med høye temperaturforskjeller
 • Kaskadesystem der det er flere samtidige brukere.
 • Utskifting av varmekilde på eksisterende høytemperatursystem.

 

Logo Eneren web

pdf01 Brosjyre – CDH ENEREN EN